BØRN I RUMÆNIEN
Vort slogan er: ”Børn i Rumænien – giv dem en fremtid”

Navigering:
Startside
Leksikale oplysninger
Historie
Ungare i rumænien
Sigøjnere

Udenrigsministeriets Landefakta

Udenrigsministeriet www.um.dk har en side med landefakta, det er en udmærket side med alverdens lande og en nem måde at skaffe sig oplysning om et givet land. Herunder er Udenrigsministeriet oplysninger om Rumænien.

Opdateret: 10. januar 2001 
klik på Udenrigsministeriet www.um.dk for opdatering

Sprog: Rumænsk (latinsk beslægtet). 
Hovedstad: Bukarest (Bucuresti) ca. 2,3 mio. indbyggere. 
Religion:
Rumænsk ortodoks kristendom. 
Valuta:
Leu (flertal Lei); 1 kr. = Der er stærk inflation, så spørg i banken om kurs.
Areal:
237.500 km2
Indbyggertal:
22,3 mio. 
BNP pr. indbygger:
1551 USD (1999), BNP i alt 34,6 mia. USD (1999). 
Vækst i BNP:
minus 4,8 % (1999); plus ca. 2 % (anslået fr 2000). Statsoverhoved: Præsident Ion Iliescu. 
Regeringsleder:
Premierminister Adrian Nastase. 
Udenrigsminister:
Mircea Dan Geoana.

Den indenrigspolitiske situation
Rumænerne væltede den kommunistiske leder Nicolae Ceausescu i december 1989. Efter afholdelse af frie valg i 1990 blev landet ledet af reformkommunisten Ion Iliescu og hans Fronten til Nationens Frelse. I denne periode indledtes reformer orienteret mod demokrati og markedsøkonomi. Tempoet i reformprocessen – særligt den økonomiske – gik dog noget langsommere end i de fleste andre central og østeuropæiske lande. I perioden 1996-2000 blev landet ledet af centrum-højre kræfter, med præsident Emil Constantinescu i spidsen og en bred centrum-højre koalitionsregering.

De seneste parlaments- og præsidentvalg den 26. november og 10. december 2000 blev vundet af den hidtidige opposition og førte til et politisk magtskifte – til fordel for tidligere præsident Ion Iliescu og hans socialdemokratiske (reformkommunistiske) parti PDSR. Partiet har dannet en mindretalsregering alene, dog med parlamentarisk støtte fra de to centrumhøjrepartier PNL og UDMR.

Den økonomiske situation
Rumænien er blandt Europas fattigste lande med et bruttonationalprodukt på USD 1.551 pr. indbygger. En tredjedel af befolkningen lever under FN’s fattigdomsgrænsen medens en anden tredjedel kun ligger lige over grænsen. Den gennemsnitlige månedsløn er omkring kr. 800. Rumænien har oplevet negative økonomiske vækstrater de seneste tre år i træk, men i 2000 opnåede landet en beskeden vækst. Det dominerende problem er utilstrækkelig gennemførelse af strukturelle reformer, især privatisering/lukning af store tabsgivende, statsejede virksomheder og banker. Hertil kommer en meget høj inflation (godt 40%) og begrænsede udenlandske investeringer i Rumænien.

Den udenrigspolitiske situation, herunder samhandel med Danmark
Integration i euro-atlantiske strukturer det vil i første række sige medlemskab af EU og NATO - har højeste udenrigspolitiske prioritet hos alle vigtigere politiske grupperinger i Rumænien. EU’s beslutning fra Det Europæiske Råd i Helsinki (december 1999) om at indlede optagelsesforhandlinger med Rumænien i 2000 var den vigtigste udenrigspolitiske beslutning for Rumænien i en årrække. Forhandlingerne om optagelse af Rumænien i EU skrider planmæssigt fremad, omend der fortsat er mange reformer at gennemføre før medlemskab kan blive en realitet. Landet håber for sin part at være klar til EU-medlemskab i 2007. Rumænien har siden 1995 haft en Europa-aftale med EU. Aftalen sigter bl.a. på at etablere frihandel og bistå Rumænien med forberedelser til EU-medlemskab.

I Rumænien var der skuffelse over, at landet ikke var blandt de første nye NATO-medlemmer. Regeringen forventer, at Rumænien har gode chancer for at blive medlem i forbindelse med en eventuel ny NATO-udvidelse i 2002.

Rumænien har siden 1993 været medlem af Europarådet og deltager meget aktivt i regionalt samarbejde (OSCE, Sortehavssamarbejdet, CEI, SECI, SEEC, Stabilitetspagten, trilaterale samarbejdsfora med nabolande etc.). Forholdet til nabolandene er gennem de seneste fem år markant forbedret. Rumænien har i 2001 formandskabet for OSCE.

Den danske samhandel med Rumænien er forholdsvis beskeden. I 1999 eksporterede Danmark for ca. 377 mio. kr. medens importen fra Rumænien udgjorde ca. 134 mio. kr.

  Send e-mail til birum@birum.dk hvis du vil vide mere om foreningen Børn i Rumænien.
  Send e-mail til web@birum.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted. (Web-master)
Copyright © 2001 Børn i Rumænien. Klik her for yderlig oplysning
Senest opdateret: 08. december 2003