BØRN I RUMÆNIEN
Vort slogan er: ”Børn i Rumænien – giv dem en fremtid”

Navigering:
Startside
Brev fra skole

Nyt skoleprojekt i Dubova.

Til personer, foreninger, skoleklasser og institutioner, der er interesseret i at hjælpe med en skole i Rumænien.

Baggrunden for projektet er, at i Rumænien udvides skolepligten til også at omfatte 9. og 10. klassetrin. Skoleinspektøren på Dubova Skole ønsker at samle omegnens elever på skolen i Dubova. Afstandene i kommunen er store, og især om vinteren er det umuligt at komme til og fra Dubova daglig, hvorfor ideen om en kostskole er helt naturligt.  

Undervisningen er opbygget således, at der er en teoretisk og en praktisk del.

I den nærmeste store by, Orsova,  ca. 20 km fra Dubova ligger der en konfektionsfabrik, hvor eleverne 1 - 2 dage om ugen kan få oplæring i syning mv. Vores vurdering er, det kan fungere som et udmærket udslusnings-projekt til arbejdslivet for de unge mennesker. Konfektionsfabrikken har lovet beskæftigelse til de unge efter endt eksamen. Vi forestiller os, at projektet  åbner for flere og andre tilbud om beskæftigelse.

Det er naturligvis en stor økonomisk opgave for en lille kommune som Dubova, at etablere og drive en kostskole, og det er her at ”Børn i Rumænien” kommer ind i billedet. Den succes, som familie-adoptionsprogrammet er, håber vi at kunne gentage i det nye skoleprojekt.

Projektet udformes således:

  • Der udstedes ”skoledonorbeviser”  á 100 kr. pr måned.

  •  De enkeltpersoner, organisationer og firmaer, der vil gå ind i projektet, lover fremover  (evt. i en frivillig periode) at indbetale 100 kr. hver måned pr ”skoledonorbevis” til en til formålet oprettet konto, der administreres af BiR. Kontoen må aldrig kunne overtrækkes.

  • Beløbet, der kan udbetales pr måned beregnes, når vi ved hvor mange tilsagn om støtte vi har. Skolen udarbejder et budget for året, der danner grundlag for udbetalingens størrelse.

  • Skolen kan i løbet af året ansøge om penge til ekstraordinære udgifter i forbindelse med skolegang i Dubova kommune, idet vi håber at kunne ”sælge” flere skoledonorbeviser i løbet af året.

 Projektet skal økonomisk kunne hvile i sig selv, hvorfor det må forudses, at der i Danmark vil være administrations-omkostninger i meget begrænset omfang. Der aflægges regnskab på foreningens generalforsamling.

Det er hensigten at:

  • Lærer og elever jævnligt  skriver en rapport til Donauposten.

  • Der redegøres for økonomien i Donauposten, og at donorerne er medlemmer af BiR, så man i bladet kan følge projektets udvikling.

  • Der etableres brevveksling mellem eleverne/lærerne og nogle donorer i DK

  • Nogle donorer holder ferie i Dubova, og dermed oplever projektet på nærmeste hold.

Vi har modtaget et brev fra Skoleinspektør Ghiorghita Mihai i Dubova. Klik her


Ovennstående brev har vores forening ”Børn i Rumænien” modtaget fra skoleinspektør Ghiorghita Mihai i Dubova. Brevet er let forkortet.

Bestyrelsen ser meget positiv på projektet, og vil forsøge at hjælpe bl a ved at etablere dette skoleprojekt.

 

 Såfremt ovenstående har din/jeres interesse, så kontakt foreningen ”Børn i Rumænien”

Medlemskab af ”Børn i Rumænien”.  Enlig 200 kr. Familie 300 kr. pr år.

At blive kontaktet vedrørende skoleprojektet      

Mere information om  ”Børn i Rumænien”.

Send venligst en mail eller klik her for PDF fil ( 78 KB )

.

  Send e-mail til birum@birum.dk hvis du vil vide mere om foreningen Børn i Rumænien.
  Send e-mail til web@birum.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted. (Web-master)
Copyright © 2001 Børn i Rumænien. Klik her for yderlig oplysning
Senest opdateret: 28. oktober 2003