BØRN I RUMÆNIEN
Vort slogan er: ”Børn i Rumænien – giv dem en fremtid”

Navigering:
Startside
Op

Donau Posten - Nr. 1 Marts 2002 
Donau Posten - Nr. 2  Juni 2002 
Donau Posten - Nr. 3 September 2002
Debat


Donau Posten - Nr. 1 Marts 2002

Generalforsamling i Stenlillehallen Søndag den 10. marts 2002, kl. 14.00 
Referat:

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Pkt. 1: Valg af dirigent.

Pkt. 2: Valg af stemmetællere

Pkt. 3: Formandens og bestyrelsens beretning

Pkt. 4: Forelæggelse af årsregnskab med

revisionsberetning til godkendelse.

Pkt. 5: Fastsættelse af det kommende års kontingent.

Pkt. 6: Valg af formand, til bestyrelsen og af suppleanter

og revisor for 1 år

Pkt. 7: Indkomne forslag

Pkt. 8:  Eventuelt.

 

Pkt 1:

Gunnar Madsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

indvarslet og at der ikke havde været indvendinger. Tilstede var 55 stemmeberettigede

medlemmer.

Pkt. 2:

Der blev valgt 2 stemmetællere.

Pkt. 3:

Formanden berettede, at 2001 havde været både et godt og et dårligt år.

Dårligt fordi arbejdet stort set lå stille indtil marts på grund af manglende bevillinger til transporter.

Godt fordi der trods alt havde været mange gode aktiviteter, bl.a. havde Bodil Tångberg skaffet nogle brugte anæstesiapparater: 2 af dem blev kørt til Rumænien i formandens bil og trailer sammen med Bodil T. Efter lidt kontroverser ved grænsen kom de til hospitalet i Orsova, hvor Bodil T deltog i installation af apparaterne og instruktion af personalet. Anæstesilægen udtrykte glæde over ikke længere at skulle ud for at trække frisk luft under operationerne. Han var vant til at det gamle utætte apparat "også forsøgte at bedøve personalet". Stor glæde og mange tak. 

Bodil Tångberg havde efter sit besøg i Rumænien 2000 adopteret en fattig familie, hvilket førte til, at der blev startet et adoptionsprogram op omkring 1. april. Dette har udviklet sig til at ca. 50 fattige rumænske familier er blevet adopteret af danske familier. Der er stadig fattige familier i Dubova og Eibenthal med behov for hjælp.

Adoptionsprogrammet varetages af Lotte H og Jacob E.

 

I rimelig tid før jul havde vi fået tilsagn om 1 måske 2 transporter fra udenrigsministeriet.

Indsamling af julegaver til de adopterede familier blev iværksat, og transporterne blev forberedt. Umiddelbart før de skulle køre, blev tilsagnet imidlertid annulleret af den nye regering, hvorfor Jens M kontaktede pressen og bad offentligheden om økonomisk hjælp til at få sendt julegaverne af sted. Der kom 85.800 kr. incl. ca. 27.000 kr. fra Jan Nielsen, Taastrup.

Disse penge gjorde det muligt at sende en lastvogn med julegaver, madvarer og anden hjælp af sted til Dubova, betalt af foreningen.

Jens M oplæste et brev fra skolebestyreren Mihai, hvoraf fremgår at adoptionsprogrammet nu positivt kan mærkes i Dubova, idet de fattigste bedre kan klare sig selv, og måske endda undertiden kan byde på en kop kaffe eller en pastaret. De ting, som ankom med den forsinkede juletransport er blevet fordelt, både møbler og bolde til skolen, samt julegaver såvel til de adopterede familier som til andre fattige familier.

Borgmesteren i Dubova har sendt os et brev, hvori han takker for den hjælp hans by har modtaget, og hvad det har betydet for samfundet. De penge, som Rotary har doneret skolen, er blevet omsat i maling i glade farver og tiltrængt renovation. Han slutter af med at ønske foreningens medlemmer et langt og lykkeligt liv.

Dr. Lucian skriver at de 60.000 kr. vi skaffede fra dansk Tips & Lotto sammen med de 6.000 kr. fra Rotary har betydet, at han har kunnet renovere badeværelserne mm, så nu har han det smukkeste hospital i Rumænien.

Hospitalet har modtaget ca. 200.000.000 lei (ca. 52.000 kr. december kurs) kontant til mad indkøb i 2001.

De medicinske apparater, han har modtaget, har været en stor hjælp.

Skolerne i Eibenthal og Dubova har stor gavn af den støtte, de har fået.

Lucian udtrykker stor tak for den hjælp hans hospital har fået indtil nu og håber afslutningsvis, at samarbejdet kan fortsætte i samme ånd fremover.

Med en donation på 110.000 kr. fra Rotary og en grund stillet til rådighed af Dubova kommune er der blevet opført et sommerhus, med soveplads til 4+2 personer. Byggeriet blev dyrere end forventet, primært på grund af den høje inflation på ca. 50% i Rumænien. Sommerhuset skal udlejes for 1.800 kr. pr. uge, hvoraf 300 kr. skal bruges til hospitalet. Når udlejningen er i gang, og der er behov herfor, er Rotary villig til økonomisk at hjælpe med yderligere et hus.

I Rumænien har vi fundet en kedel til hospitalet, og mangler nu kun et fyr dertil. Det gamle fyr bruger daglig ca. 1.000 l olie til opvarmning. Fyret er kun tændt 2-3 timer daglig.

Fra genbrugsbutikker i hovedstadsområdet er der indsamlet tøj, hvoraf en væsentlige del er videresendt til genbrug i Tyskland. Der er afregnet med ca. 268.000 kr. herfor i 2001.

Det tyske firma, der køber tøjet vil nedsætte prisen til ca. 1/4 = ca. 0,36 kr. pr. kg. Idet pengene fra indsamlet tøj fremover vil udgøre en meget væsentlig del af foreningens indtægt, kan dette blive et fatalt problem for os.

Under sit besøg i efteråret var Jens M indlagt på hospitalet i Orsova, hvor han oplevede, at de pårørende i stedet for blomster kom med madvarer til patienterne. Han lå i en seng, vi havde leveret.

Vi har fået doneret ca. computere uden skærm, alle rensede for data, og minimum Pentium. Skal eksporteres. De skal til Rumænien, og hjælpe de unge ind i EDB alderen.

Omsætningen i foreningen er siden starten 1996 steget fra ca. 116.000 kr. til i dag omkring 1.125.000 kr.

Jens M introducerede Pia Ørntoft, der efter årsskiftet har lavet regnskabet for 2001.

Formandens beretning blev godkendt.

Pkt. 4:

Der blev udleveret et eksemplar af regnskabet ved indgangen, hvilket blev påtalt af dirigenten. Regnskabet skulle rettelig ud sammen med indkaldelsen, således at såvel medlemmer som menige medlemmer af bestyrelsen har mulighed for på forhånd at gennemgå regnskabet. Det blev ligeledes påtalt, at regnskabets påtegning ikke blev udleveret, men blot blev oplæst. Revisionen gav ej anledning til forbehold.

Regnskabet blev gennemgået. Jens M gjorde opmærksom på, at der ved gennemgang af regnskabet viste sig, at Jens M havde lagt ca. 21.000 ud af egen lomme.

Pkt. 5:

Kontingentet blev fastlagt uændret til 200 for enlige og 300 for familier. Der blev fra salen opfordret til frivilligt at yde mere som støtte, hvis man har mulighed for og lyst til dertil.

Pkt. 6.

Til formandsvalget blev Rita Arildsen og Søren Christensen opstillet. Søren blev valgt med 25 stemmer imod Ritas 23.

 Der var lidt uklarhed om antallet af bestyrelsesmedlemmer, hvorfor bestyrelsen blev pålagt at revidere vedtægterne, så de er i overensstemmelse med vedtagelser på generalforsamlingen 2000.

Til bestyrelsen blev Benny Estrin (55), Axel Andreassen (51), Erik Jensen (48), Jørgen Nielsen (41), Rita Arildsen (4o stemmer). Johannes fik 34 stemmer og blev dermed ikke valgt.

Som suppleanter blev valgt Margit H og Jacob E.

Pkt. 7

Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 8

Under eventuelt oplyste Gunnar Madsen, at Rotary har afsat penge til yderligere et sommerhus, når der viser sig et behov derfor.

Ulla Rasmussen fra den humanitære organisation "Danish Friendship" takkede Jens M for uvurderlig hjælp i humanitært arbejde. Hun opfordrede Birgit og Jens til at skrive deres erindringer. De ville utvivlsomt blive farverige! Jens M takkede for de blomster og gaver han fik. Der blev omdelt rumænsk rødvin, og der blev skålet farvel til Birgit og Jens.

Referent Jacob Egeriis


Birgit og Jens takker af

En epoke er slut - generalforsamlingen er slut. Så mange mennesker der kom for at sige farvel, blomster og gaver. Det var næsten for meget men også glædeligt, at mange synes, det vi to gamle har lavet var ok.

Tak til jer alle her i Danmark og Rumænien. Uden jeres store eller lille indsats var det ikke lykkedes. Men benyt jer af tilbuddene om at komme derned, så I med egne øjne kan se, hvad I har været med til.

Tak for 6 gode år sammen - måske ses vi i Rumænien.

Kærlig hilsen Birgit og Jens

P. S. Vores private telefon er stadig 57 80 71 71 eller 26 25 75 71 (mobil).


Sæt kryds i kalenderen

Jan Nielsen fra Taastrup Musikfestivalforening vil forsøge at arrangere en festival søndag den 16. juni 2002 til fordel for "Børn i Rumænien". Stedet er Høje Taastrup præstegårdshave efter kirketid. Musikere fra ind- og udland vil optræde - alle gratis. Det vil være muligt at købe øl, vand og vin.

Jan Nielsen har sendt invitationen fra Rumænien, hvor han opholder sig for tiden. Efter planen vender han først hjem igen sidst i marts, d.v.s. efter at Donau Posten er trykt.

Informationer om festivaldagen vil blive lagt ind på foreningens hjemmeside, når vi ved noget mere.

Aase


 

Debat:

 

Lotte og Jacob (Hjort og Egeriis) er kommet med følgende opfordring:

Vil du / I være med til at udveksle oplevelser, ideer eller spørgsmål om opgaven med at være donor for en fattig familie i Rumænien?

På nuværende tidspunkt er vi ca. 45 danske familier, der har adopteret ca. 50 familier. Vi har nået dette resultat på under 10 måneder, og det er vi faktisk lidt stolte a£

Vi vil gerne lægge ud med vore egne erfaringer:

Vi fik vores familie i august 2001 alenemor Lida Murariu, født 1970, med Michaela (1989), Marion (1990) og Ana Maria (1996) samt en bedstemor. Familien bor i Dubova. Vi har faet et brev fra dem, som Vera har oversat fra rumænsk til dansk. Vera blev sponsoreret ½ år af Centralsygehuset i Slagelse under sin uddannelse til læge. Hun blev godt kendt med dansk, og hun er en uvurderlig støtte.

I brevet fortæller Lida lidt om sig selv. Hun er gået ud af 10. klasse, blev gift i 1987 og skilt i 1999. Hun har intet arbejde men ejer nogle få dyr, der giver hende lidt indtægt og lidt mad på bordet. Hendes store interesse er blomster, som hun har stor glæde af at passe.

Hendes mor, der bor hos dem, får en lille pension på 700.000 lei (ca. 185 kr.) om måneden. Dette er med til at klare dagen og vejen. Lida og hendes børn takker os mange gange og ønsker os lykke og et godt helbred.

Brevet var skrevet med en meget smuk og sirlig håndskrift. Vi har gjort os til en vane at gemme en kopi af vore breve til dem, hvorpå vi skriver, hvad vi har sendt af sted.

Lad os hjælpe hinanden og dermed vore familier til en bedre fremtid ved at udveksle ideer og erfaringer omkring donation.

Donor 101 - Lotte og Jacob


 

"De flittige fingre"

Endnu engang kan vi byde velkommen til en ny "strikker", Bitten Hemmingsen er den sidste nye i vor midte.

Da vi mødtes i januar, viste jeg en film fra et børnehjem ganske vist i Moldavien, men Minna bedyrede, at forholdene var ligeså slemme, da hun for nogle år siden var med i Rumænien. Vi var alle dybt berørte af filmen.

Når vi mødes til april, skal vi ud på en længere køretur. Jenny har inviteret os til Snoldelev, hvor vi så også får lejlighed til at være sammen med nogle af de piger, vi ikke plejer at mødes med.

Vi er allerede godt i gang med julegaver - den første kasse er klar.

 

Aase


 

Velkommen til JS Rejser

Jørn Sørensen har de sidste mange år besøgt Rumænien, især efter revolutionen i 1989-90, hvor man frit har kunnet besøge landet. Det har givet ham en stor indsigt i landet samt en stor berøringsflade, som kommer alle til gode.

Mere læsestof om JS Rejser på hjemmesiden: http://www.jsrejser.dk/js1forside.htm


Indtryk fra besøg i Orsova og Dubova

(fortsat fra sidste nummer)

Jo mere vi hørte, så og oplevede i Dubova og Orsova, hvilken hjælp der var ydet fra dansk side, jo mere begejstret blev vi. Her er et eksempel på en hjælpe-succes-historie. Jeg er ikke i tvivl om, at skæbnen, de højere magter eller, hvad man nu kalder det, står bag dette. Rumænien er et ødelagt land. Den "chaucescuske kommunisme" har ikke bare forarmet landet men også slået det politisk og administrativt i stykker, gjort menneskene initiativløse m.m.

Det, at der er sluttet et varmt venskab mellem "Børn i Rumænien" og Lucian er for mig noget ganske enestående. Vi har mødt både begavede, dejlige og moralske mennesker i Rumænien. Dr. Lucian er et usædvanligt menneske og i særklasse.

Han har haft et mangeårigt virke som en dygtig, altid opofrende læge i dette meget fattige hjørne. Senere kom han til distriktshospitalet i Orsova, blev overlæge og så direktør. Hertil kom Jens med en kasse engangssprøjter. Lucian viste rundt på hospitalet, og det var en rystende oplevelse. Beskrivelsen af, hvor forarmet her var, bør man høre af Jens' egen mund. "Jeg vil se, hvad jeg kan gøre. Jeg ringer om to måneder". Kollegerne lo ad Lucian's optimisme. Det er den 13., du har vist rundt. Ingen af de andre har ladet høre fra sig".

Jens blev antændt og fik andre med. Der gik en måned, så var han i telefonen: "Jeg har noget udstyr til Jer". Derefter gik det slag i slag, sådan som vi har læst om det i Donau Posten. Der er stor taknemmelighed - den smittede af på os under besøget i lægeparrets hjem.

Lucian har forstået at få det bedste ud af materialer og bevilgede penge. "Stjernen lyste" igen, da han var i Timisoara for at købe maling i Metro. Netop denne dag var der en formidabel rabatordning. Lucian fik 100% mere for pengene, nok til hele hospitalet. Han er også en mand med fantasi og farvesans. Hospitalets meget menneskelige atmosfære understreges, ja styrkes af den smukke farvesammensætning på korridorvægge, døre og paneler.

I det hele taget er der vist fantasi og iderigdom ved anvendelse af de mange gode leverancer fra Danmark. Det være sig udskiftede gardiner, som også er blevet brugt til duge eller skriveborde, som for en del er omskabt til kantineborde etc. Takket være respekten for Lucian og hans "svingen pisken" er de forskellige projekter blevet gennemført til datoen, også i de forskellige skoler, som har fået nye møbler.

Både Lucian, hospitalets personale og den lokale befolkning er meget taknemmelige over for de danske donatorer og for Jens' personlige indsats. Denne indsats rækker jo langt ud over de forskellige institutioner. Den omfatter også styrkelse af turismen, indkvartering hos befolkningen i landsbyen, salg i de lokale butikker etc.

Efter den dejlige mad begyndte vi at spekulere på hjemturen. "Hvornår går bussen? I morgen tidlig!" Der går en bus ned om morgenen og en op om aftenen. Av! Vores bus går fra Orsova halv seks i aften. Det klarede Jens. Han og Birgit kørte os. De viste os hospitalet. Vi så børneafdelingen med legestuen og de mange stuer med små senge. En sød sygeplejerske fulgte os rundt. Birgit viste: "De gardiner er fra Tele Danmark, de stole er fra Hotel Pakhus i Nyhavn, det er derfra og det er derfra". Fantastisk. Vi kørte ind på en stor skole, hvor vi så kantinen. Alt på skolen er udskiftet.

Birgit og Jens kørte os helt hjem til vort hotel Belvedere i Herculane. Det var rigtig godt, for så kunne de træffe Susana, en af servitricerne, hvis barn går i skole her. Hun er lige rykket op i en større skole. Susana ønsker meget, at begge skoler får hjælp til fornyelse. De trænger hårdt. Nu kunne hun høre af Jens selv, hvordan mulighederne er.

Vi takker Birgit og Jens hjerteligt for deres store hjælpsomhed mod os, og vi beder til, at Jens sammen med Birgit må opleve nogle gode år i dette smukke land, hvis mennesker, natur og kultur han har et varmt hjerte for. Vi ønsker ham og Birgit alt det bedste for fremtiden.

Flemming og Edith


Donau Posten - Nr. 2 Juni 2002

Maj 2002.

Til vore samarbejdspartnere, donorer samt medlemmer.

En æra er slut, og en ny begynder!

Vor mangeårige formand og stifter af foreningen "Børn i Rumænien", Jens Madsen og hans kone Birgit, har på grund af helbredsmæssige årsager valgt at stoppe.

På vores generalforsamling i marts 2002 blev der valgt en ny ledelse og dermed også en ny formand, nemlig Søren Christensen. Den ny ledelse agter at løfte arven fra Jens Madsen og videreføre hjælpearbejdet til Rumænien i det omfang, det er muligt.

Den danske regering har valgt at lade det internationale hjælpearbejde køre på vågeblus, og vi ved ikke for nuværende, om bevillingerne til transporterne vil blive givet fri. Imidlertid har ledelsen besluttet at sende en transport til Orsova i juni måned, da der er skabt økonomisk basis for dette gennem vore tøjindsamlinger.

Vi er klar over, at enhver begyndelse er svær, og vore samarbejdspartnere må indstille sig på, at vi ikke agter at efterligne den tidligere formands stil, men må finde vor egen under ledelse af den nuværende formand, Søren Christensen, som vi har fuld tillid til.

Vi er i ledelsen enige om, at vi i fællesskab vil arbejde for at tilføre og skabe bedre levebetingelser for befolkningen i Rumænien, hvilket er vor målsætning.

 Med venlig hilsen

Bestyrelsen i foreningen "Børn i Rumænien"

Underskrevet af:

Axel Andreassen, næstformand

Jørgen Nielsen, kasserer

Rita Arildsen, sekretær

Benny Estrin, bestyrelsesmedlem

Erik Jensen, bestyrelsesmedlem

Bodil Tångberg, bestyrelsesmedlem


Formanden beretter

Først vil jeg takke for valget - det var tæt løb.

Når I læser dette, har jeg været en tur i Rumænien sammen med Benny. Læs mere på de næste sider.

Et nyt tiltag vil blive 3 medlemsmøder rundt i landet. Til hvert møde vil 2‑3 bestyrelsesmedlemmer være til stede. I år bliver det:

Den 10. august kl. 13.00 i Fredericia Idrætscenters cafeteria (hallerne)

Kaffe og ostemad kan købes for egen regning.

Den 21. september i København

Den 2. november i Vordingborg

Nærmere om de sidste 2 møder senere. Jeg modtager gerne forslag til, hvor vi kan holde disse møder.

Jeg har den 1. juni fået brev fra Udenrigsministeriet angående transporter. Ministeriet henviser os til Mellemfolkeligt Samvirke, hvortil vi skal sende ansøgninger om bevillinger om transport. Jeg har allerede taget kontakt til dem.

Tøjtransporter: Vi har på nuværende tidspunkt sendt 8 af sted.

Der har været en del snak om vores salg til Tyskland. Dette er meget nødvendigt, da vi ikke kan sortere og gemme 100-200 tons om året. Vi må kun sende tøj til Rumænien som fyld i lastbilerne. Det svarer til ca. 1 ton pr. gang. 

Søren  


Et suk fra kassereren!

Et girokort uden navn og adresse og en indbetaling via netbank kan fa panderynkerne frem. Det kræver nogle telefonopringninger og lidt detektivarbejde at finde frem til afsenderen.

Derfor: Husk venligst at fortælle, hvem du er. Tiden kan bruges meget bedre til andet arbejde i foreningen.

Jørgen

Har du i øvrig husket at betale kontingentet?


 

Kræmmermarked

Kræmmermarkedet i Flakkebjerg er lukket for sommeren. Mange mennesker har besøgt os på markedet og fået blade og foldere.

En stor tak til de øvrige kræmmere for udvist hjælpsomhed og interesse for vores forening. Vi glæder os til et gensyn i september, når markedets døre igen slås op.


Med Benny og Søren i Rumænien

Vi fløj fra Danmark mandag eftermiddag og landede i Bukarest om aftenen, efter en mellemlanding i Berlin, hvor vi sad og ventede i flyet i 40 minutter. I lufthavnen blev vi modtaget af Vera og hendes kusine Irina, der er lokalkendt og fungerede som vores guide i Bukarest. Det var en stor fordel, da man hurtigt kan blive snydt af forskellige mennesker.

Fra lufthavnen kørte vi til centrum, hvor vi blev indkvarteret på et hotel fra 1873. Det var ret pompøst, men noget umoderne og lidt slidt!

Vejret var særdeles overskyet, snart åbnede himlens sluser sig, og vi måtte søge ly for regnen. Da vi senere gik ud for at se lidt på byen, fik vi at vide, at der var festival foran Parlamentet, Ceausescus pompøse palads, men vi besluttede at vente til næste dag.

Tirsdag blev vi hentet af Vera og Irina. Vi tog først til banegården for at aflevere vores bagage. Herefter gik vi en tur rundt i byen og så på butikker og seværdigheder, hvorefter vi tog til møde med den danske ambassadør, som trods travlhed tog venligt imod os.

Over en kop kaffe forelagde vi ham de forskellige problemer, vi var løbet ind i i forbindelse med regeringsskiftet. Vi orienterede endvidere om formandsskiftet i foreningen, hvilket på ingen måde ville påvirke vort arbejde i Rumænien. Ambassadøren gav udtryk for velvilje, såfremt vi skulle støde ind i problemer i forbindelse med vort arbejde og ønskede os held og lykke i fremtiden.

Efter mødet med ambassadøren tog vi hen til Paladset, der virkede helt overvældende i sin størrelse. Selve bygningskomplekset starter med en kilometerlang alle, som i midten er forsynet med adskillige fontæner i forskellige udførelser og former. En del af lygtepælene er visse steder bemalet med guld og er meget kunstfærdigt udført. Bygningerne langs med boulevarden er lysegrå og ender i en enorm stor plads, hvorpå paladset er beliggende.

Vi blev imidlertid indfanget af lyden fra et rockorkester, der rungede over pladsen, der var taget i brug til ? ja, gæt engang ? en Tuborg-festival med massevis af ølboder. Tuborg havde iværksat et salgsfremstød på det rumænske marked.

Nå, men vi fik da en smagsprøve på vort hjemlands læskende produkter, inden vi begav os til stationen og tog toget til Orsova. Der blev vi afhentet kl. 04.20 om morgenen af Marian, som kørte os til Dubova.

Efter et par timers søn havde vi et møde med borgmesteren i Dubova, hvor vi orienterede yderligere om situationen derhjemme - dels i foreningen dels de forhindringer vor nye regering har lagt i vejen for vort hidtidige hjælpearbejde til Rumænien.

Søren havde inden afrejsen modtaget et brev fra Udenrigsministeriet, som orienterede om, at den samlede støtte til de tidligere østlande er begrænset til 4 mio. kr. til såvel transporter som konferencestøtte, og at det er Mellemfolkeligt Samvirke, som i fremtiden står for fordelingen af midler.

Vi orienterede om, at vi i fremtiden må kanalisere vore transporter derhen, hvor behovet er størst, udfra en vurdering og et nærmere kendskab til problemets art og størrelse. Borgmesteren udtrykte forståelse herfor, men beklagede naturligvis vore begrænsede handlemuligheder. Han gav ved samme lejlighed udtryk for sit mismod i forbindelse med Jens Madsens sygdom, men forsikrede sin samarbejdsvilje og loyalitet med Børn i Rumæniens nye ledelse.

Under mødet viste han os de nye tegninger over sommerhus nr. 2, der efter planerne vil stå færdig omkring 1. september. Efter mødet kørte vi ned til sommerhuset, hvor borgmesteren viste os rundt, da hverken Søren eller jeg havde set andet end billeder af huset.

Vi måtte konstatere, at huset fremstod som en god feriebolig, som nok ville tiltrække lejere ved en noget mere intensiv annoncering i såvel danske som rumænske medier. Som bekendt går en del af lejen til hjælp til Orsova sygehus, opbygning af en byggefond til bygning af nye huse, samt sidst men ikke mindst skabelse af et par arbejdspladser i Dubova.

Efter mødet med borgmesteren tog vi til Orsova og besøgte sygehuset. Vi blev modtaget af Lucians kone Marianne, som viste os rundt på sygehuset og viste os alle de fornyelser og moderniseringer, der er foretaget ved hjælp af bl.a. foreningen Børn i Rumænien.

Efter rundvisningen var Lucian kommer tilbage efter et møde i byen. Vi satte os derfor på hans kontor og orienterede ham? ligeledes om situationen i Danmark, hvilket han i forvejen var fuldt ud informeret om, som han udtrykte det!

Nå, men nok om det! Der var sket en væsentlig forandring på sygehuset. Farverne på væggene var lyse, og der var etableret nye badeværelser med bl.a. nye fliser. Der var ganske pænt overalt. Da vi tog afsked med sygehuset, bemærkede vi, at der bliver taget hånd om de ambulancer, vi tidligere har skaffet til sygehuset. De fremstod fint vedligeholdte og skinnede i solen.

Fortsættes om 3 måneder klik her


Oversættelse af breve

Har du brug for oversættelse af dine breve fra dansk til rumænsk eller omvendt, så kan du sende dem til min danske kontaktperson Aase Hansen, vedlagt en check på mit honorar 50,00 kr. samt en frankeret svarkuvert.

Beløbet kan også indsættes på Aase Hansen konto i Nordea bank reg. 2415 konto 0415106823, hun videresender dit brev til mig. Jeg returnerer dit brev oversat til Aase, og hun videresender det så til dig.

Lidt om mig selv:

Jeg arbejder freelance som tolk for danskere i Rumænien, deres kontaktbørn og deres brevveksling.

Har du brug for en tolk under dit ophold i Timis amt, kan jeg kontaktes på tlf. 004056337251 eller pr. fax på samme nr.

Kontaktperson i Danmark: Aase Hansen, Solvænget 9, 2990 Nivå tlf. 49 14 78 16, fax 49 14 78 09

Venlig hilsen

Mirela Novacescu


De flittige fingre

Juni 2002.
Nu går det stærkt. Vi har allerede i skrivende stund pakket 5 kasser med julegaver. Indrømmes må det dog, at vi har faet hjælp fra Margits piger i Korsør og Kalundborg. En stor tak skal lyde til dem for det flotte strik, som Margit og Martin har afleveret her hos os.

En stor tak skal også gå til Birgit i Viby. Birgit ringede en dag og tilbød sin hjælp. Siden har posten afleveret 4 pakker med færdige julegaver. Selvom vi endnu ikke har truffet hinanden, mærkes det klart, at vi alle arbejder for den samme sag - nemlig at hjælpe de dårligst stillede i Rumænien.

De flittige fingre holder nu pause. Vi har aftalt at mødes igen den 17. september. Vi er også blevet enige om, at det er for lidt at mødes en gang om måneden, så når vi starter igen vil det blive hver 14. dag. Vi hygger os jo sammen samtidig med, at vi er produktive.

Rigtig god sommer til alle og på gensyn til de flittige fingre den 17. september.  

Donau Posten - Nr. 3 September 2002

Med Benny og Søren i Rumænien

(Fortsat fra nr. 2)

Efter besøget på sygehuset, benyttede vi lejligheden til at besøge det lille charmerende Sct. Anne kloster i Orsova. Det er helt enkelt en perle. Vi blev mødt af en velsignet ro og skønhed, der blev brudt af en helt speciel lyd, der blev frembragt af en nonne, der slog på et bræt med en hammer, mens hun gik rundt om klostret. Inde i klosterkirken mødes man af et pragtfuldt syn. Vægge og loft er særdeles smukt udsmykket det tager næsten vejret fra en. Under det tidligere regime blev klostret inddraget og anvendt som hotel og restaurant for de særligt privilegerede.

Efter en god nats søvn startede vi dagen med at besøge skolen i Selnitza, hvor vi blev modtaget af skoleinspektøren, borgmesteren samt repr. fra lærergruppen.

Vi orienterede dem om vore begrænsede muligheder for at hjælpe, og i den forbindelse ville vi forsøge at vurdere behovet på den enkelte skole og efterfølgende tildele hjælp der, hvor der var det største behov. Naturligvis kan det være vanskeligt at fordele hjælpen helt uden problemer, men vi bad dem om at være behjælpelige med at kanalisere hjælpen hen, hvor behovet er størst.

Efter vore drøftelser med skolen, bad vi dem om at udarbejde en „ønskeliste" til os, og vi lovede dem, at vi ville arbejde for at vi kunne sende flere transporter af sted end de få, vi var blevet tildelt af den danske regering.

Vi besøgte derefter de forskellige klasselokaler, hvor der herskede en betydelig arbejdsro, som virkede meget fjern efter danske forhold. Lokalerne og inventaret fremstod stærkt nedslidte og trængte til „en meget kærlig hånd"

Vi tog afsked med skolen og lovede dem, at vi ville se positivt på deres „ønskeliste".

Herefter kørte vi til Orsova, hvor vi besøgte Christina, som ledede en lille børnehave i et par lokaler i en nedlagt skole, som var særdeles nedslidt og havde behov for en hovedistandsættelse.

Der var en snes børn i alderen 3-6 år og jeg forstod, at Christina var alene om det hele i børnehaven. Som gammel dansk pædagog måtte jeg konstatere, at der var langt fra de bugnende hylder med legetøj, spil samt pædagogiske værktøjer, som man oplever det i danske børnehaver, og det billede man fik her. På hylderne var der en del kæledyr og et par billedbøger, og kastede man et blik ned i gården, konstaterede jeg, at der overhovedet ingen legeredskaber var. Ikke engang en sandkasse! Da jeg spurgte hende om mulighederne for at fa hjælp fra kommunen, fortalte hun mig, at økonomien var stram, men med et smil fortalte hun mig „At nød lærer nøgen kvinde at spinde" og viste os eksempler på pædagogisk materiale, hun selv havde udviklet og anvendte i dagligdagen. Børnene virkede meget trygge. De større børn hjalp de mindre børn, og der herskede ro og glæde, hvilken absolut ikke blev mindre, da Søren havde medtaget en bamse på ca. l meter fra en lille dreng i Danmark, som gerne ville undvære den og give den til børn med et større behov.

Ved senere drøftelser med skolefolk samt politikere i kommunen gav man udtryk for stor begejstring for det store pædagogiske arbejde, Christina lavede i børnehaven.

Vi lovede Christina, at vi ville se positivt på at sende hjælp til hendes børnehave.

Efter besøget i børnehaven, besøgte vi Marineskolen og drøftede situationen med den nye rektor, som takkede for den hidtidige hjælp, som han var meget glad for, men oplyste at der var stadig behov for hjælp til skolen.

Vi tog afsked med ham og besøgte herefter Centralskolen, der var nabo til Marineskolen.

På centralskolen havde vi ligeledes en drøftelse med skoledirektøren, som efterfølgende viste os rundt på skolen, for at vise os de behov for hjælp, skolen havde.

Vi tog pænt afsked med skoledirektøren og bad hende om at fremsende en ønskeseddel, som vi ligeledes ville se positivt på.

Vi vendte derefter hjem til Dubova efter en begivenhedsrig dag fyldt med mange nye indtryk.

Fredagen skulle vise sig at blive særdeles begivenhedsrig dag. Vi kørte om formiddagen til Severin, hvor vi havde aftalt nogle møder samt skulle have hævet de penge, der skulle udbetales til adoptionsfamilierne. Ligeledes var vi blevet inviteret på middag hos vores tolks (Vera) forældre, som ønskede at hilse på os. Vera var som bekendt var i praktik på Slagelse Sygehus i en periode sidste år.

Vi startede med at gå i banken, hvor jeg troede på Michais ord, om at det sagtens kunne lade sig gøre at hæve de godt 5000 danske kroner, som jeg havde indsat på min konto i Danmark på mit Visa-kort.

Imidlertid måtte vi sande, at der gjaldt de samme regler i Rumænien som i Danmark nemlig, at man kun kunne hæve et maksimumsbeløb pr. dag. Da jeg allerede næste dag skulle udbetale   penge til de adopterede familier, måtte jeg ud fra det hævede beløb beslutte, at jeg kun kunne udbetale penge til de familier, som endnu ikke var blevet fotograferede. De øvrige ville få udbetalt pengene af kommunens repræsentanter, som de plejede, når jeg fik sendt det resterende beløb derned ved vores hjemkomst til Danmark.

Det skulle senere vise sig, at det tidsmæssigt var mere realistisk, at vi kun besøgte de familier, som tidligere beskrevet, da vi ellers skulle bruge 2-3 dage for at besøge alle familier. Efter vore bankforretninger tog vi til et møde i amtsskoleforvaltningen i Severin, hvor generaldirektøren samt den øvrige ledelse var tilstede.

Vi havde forinden afsendt et brev om situationen dels i foreningen samt om regeringsskiftet i Danmark, så der var tale om en præsentation af repræsentanter fra den nye bestyrelse i Børn i Rumænien. Søren og jeg uddybede de nye begrænsninger og muligheder for fortsat hjælp til deres skoler. Jeg orienterede dem bl.a. om de nye tiltag i forbindelse med vort arbejde for at få udviklet indtægtsmuligheder i forbindelse med turisme bl.a. i Dubova, hvor bl.a. Rotary i Slagelse/ Antvorskov har doneret 2 sommerhuse.

Jeg lagde ligeledes op til, at det måske ville være en god ide med udveksling af skoleelever/studerende vore to lande imellem. Denne tanke vandt genklang i særdeleshed hos repr. fra gymnasieskolerne, som fandt ideen yderst interessant. De gav udtryk for, at de ville arbejde på sagen og senere fremsende forslag til projektbeskrivelse, så vi kunne føre tanken ud i livet.

Jeg havde ligeledes et ønske fra en dansk pædagog, der gerne ville stille sin arbejdskraft til rådighed i 2-3 måneder for også at få et indblik i forholdene i de rumænske institutioner.

Generaldirektøren gav udtryk for en positiv holdning til dette ønske og lovede en meget hurtig behandling af sagen, hvilket skulle vise sig, at der blev arbejdet meget hurtigt!

Han afsluttede mødet af med at inviteres os på en rundvisning på en den af skolerne/gymnasierne og ville efterfølgende gerne byde os på middag! Vi havde som bekendt en middagsaftale hos Veras forældre, hvilket vi meddelte. Dette fik ham blot til at ændre sin indbydelse til at foregå om aftenen, hvilket vi måtte sige ja tak til!

Vi tog derefter på rundvisning på forskellige skoler og gymnasier i Severin og fik kortlagt deres behov for hjælp.

En lidt morsom episode opstod, da vi på byens ældste gymnasium "Traian" besøgte nogle skoleklasser og blev opfordret til at samtale med eleverne på Engelsk. Søren spurgte derfor rektoren om man kunne tale med dem om alt, hvilket han bekræftede, hvorpå han venligt bad lærerne om at forlade klasselokalet (dette gjorde de under stor morskab for elever som lærere). Søren overtog derefter undervisningen og udspurgte eleverne om Danmark, og hvad de ikke vidste blev dem fortalt på en meget levende måde. Vi fik et indtryk af, at eleverne var meget frie trods den respekt, vi tidligere havde oplevet. Efter dette fortsatte vi rundgangen på gymnasiet og besøgte ligeledes deres kollegium. Ved dette besøg blev jeg præsenteret for en 1 værelses lejlighed med eget bad! Denne fortalte rektoren mig var allerede tiltænkt den pædagog, som jeg havde omtalt under vore drøftelser med generaldirektøren!!! Man må vel nok sige, at der arbejdes hurtigt!!

I forbindelse med besøget på "Traian" gymnasiet ytrede rektoren ønske om udveksling af elever, hvilket jeg nok fandt realistisk. Jeg bad ham derfor om at tilsende mig noget mere konkret om hans tanker, som jeg kunne arbejde videre med, når jeg kom tilbage til Danmark.

Efter vores rundtur begav vi os hen til vor tolk, Veras forældre hvor vi blev hjerteligt modtaget!

Veras moder er magister i fransk og faderen er tidligere generaldirektør for skolerne og er nu underviser på universitetet. Vi havde en hyggelig eftermiddag, hvor vi under åben himmel blev beværtet kongeligt!

Efter besøget hos Veras forældre, begav vi os hen til skolernes administrationsbygning, hvor jeg først blev hevet til side af en kunstprofessor, som var meget interesseret i at få åbnet for turismen i Severin. Han havde tænkt sig, at tilbyde kulturrejser med besøg bl.a. i operaen, hvor man havde store forestillinger som f. eks. Aida og andre kendte musikværker. Han viste mig hotelværelser i administrationsbygningen, som for en billig penge kunne udlejes til turister. Jeg gav udtryk for interesse for projektet og opfordrede ham at udarbejde nærmere beskrivelse, så vi kunne arbejde på sagen.

Under den efterfølgende middag gav vi udtryk for vor forståelse af de materielle problemer, som de havde at arbejde under og lovede dem, at vi ville arbejde i Danmark for, at der kunne tilbydes dem den fornødne hjælp. Dog måtte der først og fremmest hjælpes, hvor behovet var størst!

Efter en hyggelig aften, tog vi afsked med dem og begav os tilbage til Dubova, hvor der var skoleafslutning for de største elever.

Også der var der et traktement, som man forventede, vi gjorde et indhug i!

Men der er som bekendt også bund i fattigfolk! Så det blev kun til lidt „nipperi" - men selve festen deltog vi i! Jeg blev inviteret ud på gulvet af en ung dame, som indførte mig i den rumænske folkedans, som blev danset livligt og med stor glæde af alle skoleelever.

Det blev lidt sent før festen sluttede, så det var dejligt at lægge sig og efter nogle fa øjeblikke faldt vi i søvn.

ET SORT KAPITEL/ ELLER HVORDAN VI I DANMARK OFTE TAGER SMÅPROBLEMER ALVORLIGT!

Med ovenstående overskrift mener jeg, at alt for mange tager småproblemer særdeles alvorligt i forhold til de problemer, alt for mange rumænere oplever i deres hverdag, hvor mange sikkert må gå i seng om aftenen uden at have spist sig mætte!

Ved vores besøg i Eibenthal samt Baja Nueva, fik Søren og jeg sat tingene i relief. Som tidligere nævnt var den dybere mening med vort besøg, at udbetale de 100 danske kroner, som er indeholdt i vor forenings adoptionsprogram og ved selvsyn se behovet for den hjælp, vi i Danmark indbetaler til de rumænske familier samt fotografere de familier, som endnu ikke havde sendt brev eller et foto til de danske donorfamilier.

Vi startede i Eibenthal, som er en tjekkisk enklave i Dubova kommune, beliggende oppe i bjergene, hvor hovedparten var beskæftiget ved den nærliggende kulmine, der kører på nedsat drift, samt lidt landbrug.

Udefra set så det meste ganske nydeligt ud. Mange var interesserede i, at deres huse og haver så pæne ud, men indtægterne var små.

Hos en af de første familier, vi besøgte, var der inde på gården opstaldet en ko i en lille stald, og der løb nogle høns rundt i gården. Vi blev budt indenfor og blev bænket ved familiens spisebord. Vi blev budt på et lille glas af et par flasker, der var blevet til overs ved datterens bryllup den sidste weekend.

(Datteren var 16 år og var lige gået ud af skolen. Svigersønnen boede der ligeledes, indtil deres boligsituation var bragt i orden).

Familien ville meget gerne traktere os med noget mad, og Poul (vor tolk) oplyst os om, at det ikke var velset at afslå denne gæstfrihed, så vi aftalte at vende tilbage, når vi havde foretaget de planlagte besøg.

Efter vi havde besøgt familierne i Eibenthal, besøgte vi en bebyggelse med navnet Baja Nueva, der lå næsten direkte op til kulminen.

De lange beboelseshuse lå i rækker tæt op af hinanden, så der opstod smalle gyder, der alle var sorte af kul­støv fra minen. Beboerne bar tydelig præg af fattigdom. Man kunne, som Søren udtrykte det, lugte fattigdommen.

Jeg selv var meget påvirket af det, vi var vidne til! Der var efter min opfattelse alt for få familier, der var adopterede, og jeg havde det virkeligt dårligt med kun at skulle udbetale penge til disse, medens der var andre, der måtte se til.

Jeg følte deres fortvivlede øjne, der gav udtryk for håbløshed, og jeg kom til at tænke på de problemer, de havde at kæmpe med, til forskel fra vores i vort lille „smørhul ved navn Danmark"

Ved afskeden, kom flere familier hen til os og spurgte om, hvornår de ville blive adopterede!!

Vi lovede dem, at vi ville arbejde for, at der var flere fra Baja Nueva, der ville blive adopterede, hvilket ikke skulle være en umulig opgave

SOM BEKENDT ER MINDRE END EN DANSK TIMELØN LIG MED EN UGELØN I RUMÆNIEN! OG MAN SKAL VÆRE KLAR OVER, AT VI INGEN ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER HAR, SÅ DET ER ALLE 100 DANSKE KRONER, DER GÅR DIREKTE TIL FAMILIERNE I RUMÆNIEN!! 

Da vi forlod Baja Nueva var Søren og jeg meget berørte af de oplevelser, vi havde været vidne til, og det har taget tid at fa fordøjet disse indtryk - de vil altid stå på nethinden af os!

Efter en begivenhedsrig dag havde skoledirektøren Michal indbudt forskellige folk fra byen til et lille grillparty, hvor han bl.a. havde grillet nogle fisk fra Donau-floden.

Vi fik der lejlighed til at sludre lidt om vore oplevelser og tog samtidig afsked med dem, da det var den sidste aften inden hjemrejsen til Danmark. Næste morgen havde vi endnu en invitation fra marineskolen, der havde budt os på en sejltur på Donau sammen med borgmesteren og nogle skolefolk fra Orsova.

Vi blev dog lidt forsinket, da bremserne på Michals bil lavede knuder! Der var derfor intet andet at gøre, end at dreje ind hos en mekaniker, der uden mange dikkedarer fik skilt de gloende bremser ad og fik dem funktionsdygtige, så vi kunne køre videre. Da vi var blevet en del forsinket, og båden lå og ventede på os, bragte Michals ældste søn os nærmest flyvende til Orsova til den ventende båd. (Vi var blot 15-20 min. forsinket!)

Sejlturen var en herlig oplevelse! Vi ved, at mange danske turister før os har sejlet den samme tur!

Vi sejlede helt ned til Dubovabugten, hvor vi kunne betragte byens nye sommerhus fra vandsiden, før vi vendte om og sejlede tilbage til Orsova, hvor vi tog afsked med vore værter, Michai, Karolina samt Poul (Marian), som fungerede som tolk.

Det havde været en uforglemmelig uge, der godt nok havde været noget hektisk, men der var etableret mange kontakter til vore rumænske venner, så det havde været besøget værd.

Vi rejste fra Orsova kl. 01,30 med nattoget og var tilbage i Bukarest kl. 07,30, hvor den sidste del af rejsen foregik med fly til København.

 Benny Estrin


Musikfestival

Den 16. juni 2002 blev der i Tåstrup Præstegård afholdt en festival til fordel for "Børn i Rumænien".

Oplægget til dette udmærkede initiativ kom fra Jan Nielsen, der er indehaver af  "Tåstrup Musikfestivalforening".

Jan Nielsen har tidligere aktiv støttet foreningen, og han har en stor berøringsflade i forhold til Rumænien. Sidste vinter tilbragte Jan med at rejse rundt i landet, hvor han besøgte flere børnehjem og skrev hjem om de forfærdelige forhold han mødte. Bl.a. et sted, hvor de måtte smelte sne for at kunne få drikkevand, da brønden var frosset igennem længere tid.

Ideen omkring festivalen opstod i forbindelse med at der var planlagt en kulturuge i Tåstrup.

Præsten ved Tåstrup kirke, Sven Præst, fandt det naturligt at åbne præstegårdshaven til et støttearrangement til fordel for "Børn i Rumænien". Jan Nielsen kender et utal af musikere, og blandt dem fandt han en del, der gerne støttede vores gode sag uden vederlag, og da arrangementet næsten faldt sammen med Jans 50 års fødselsdag blev ide gjort til virkelighed.

Efter at festivalen var åbnet med en gudstjeneste i Tåstrup kirke kl.10 spillede musikken op med så kendte navne som J. D Harring fra USA, der spillede countrymusik, "Madam Blå's Road Show" med folk/rock. Der var glad harmonikamusik med Karen Ågård & Glad Fritid, og en fantastisk opvisning i line- og squaredans af "Line B Dansing" fra Tåstrup. På plakaten var også "The Rocking Starry Nights" fra England og de danske "Sidbenders" med 60'er rock. Sidst, men ikke mindst gav "The Huddy's" en fin musikoplevelse med folk/rock fra de sidste 4 - 5 årtier.

Foreningen havde opstillet tombola og informationstelt omkring adoption og turisme, så der blev informeret meget om foreningens gode formål.

Selvom Jan havde frabedt sig fødselsdagsgaver overrakte "Børn i Rumænien" fødselaren nogle vinglas med foreningens logo.

Musikalsk var festivalen en fin oplevelse, og der blev solgt øl og vand til det fremmødte publikum. Desværre var publikumstilslutningen ikke overvældende, hvilket formentlig skyldtes, at der ugen igennem havde været afholdt en hel del kulturelle arrangementer. På trods af det store arbejde fra "Børn i Rumænien" og de lokale arrangører var det økonomiske overskud ret begrænset i størrelsesordenen ca. 5.000-6.000 kr. Desværre blev arrangementet afholdt særdeles uheldigt i forhold til Donau Postens udgivelse, så kun få af foreningens medlemmer var informeret om arrangementet. (Donau Posten i marts gjorde opmærksom på musikfestivalen og henviste til foreningens hjemmeside www.birum.dk - red.)

Alt i alt var det en god dag med masser af god musik og både vejret og stemningen var helt fint.

Tak til arrangører og sponsorer.

En særlig tak til Sven Præst, der åbnede både kirke, kirkebøsse og præstegårdshave for os.

Benny og LH&JE


Beretning om besøg i Rumænien af Dorte og Ib Nygaard.

Familien Nygaard (2 voksne og tre børn) havde lejet sommerhuset i Dubova i 8 dage i juli og havde haft en oplevelsesrig og anderledes ferie i Rumænien.

Turen var foretaget med biltog via München og man havde gjort ophold i Ungarn undervejs.

Familien ankom til Dubova lørdag aften ved 23-tiden i håb om at kunne finde huset trods det sene tidspunkt. Der var stadig folk på gaden og man gjorde holdt for at spørge om vej. I det samme kom en ung mand hen til bilen, hilste og spurgte på dansk, om de søgte sommerhuset. Ja, det gjorde de! Og straks viste Ion - for det var ham, Jens Madsens plejesøn - dem vej til huset. Det var en rar velkomst at få PÅ DANSK!

Næste morgen dukkede Marian (Skoledirektørens søn) op og tilbød sin hjælp. Ja, han tilbød sågar sammen med familien at lave et helt ugeprogram, og han deltog selv i alle programpunkter. Man var på bjergvandring, man svømmede i Donau, man sejlede på Donau og ud til en grotte, som man var inde i, man var i Herkulana og så denne spændende kurbadeby med varme kilder og svovlbade, man besøgte et kloster i Orsova og jernporten, - men nok mest spændende af alt var en tur i hestevogn højt op i bjergene på veje,som krævede en virkelig god kusk. Deroppe var et primitivt hus, hvor en bondefamilie boede hele sommeren. De var ualmindelig gæstfrie og hjertelige. De bød på mad og drikke (majsretter og varm mælk) og familien tilbragte flere timer i denne fremmedartede atmosfære. Køkkenet var et ganske lille indelukke med et lille rør som skorsten. Ib og Dorte fortalte meget levende og begejstret om denne tur, som også for børnene havde været en stor oplevelse.

Sommerhuset i Dubova havde været ganske udmærket - uden den store luksus.

Det, som nok kunne føles som et savn var et lille spisested i byen, hvor man kunne gå ned for at spise nogle gode, lokale retter og desuden en lille butik, hvor man kunne købe daglige fornødenheder

Ion kom hver dag ud til dem på sin cykel med frisk mælk og æg fra landsbyen.

Byens mennesker er flinke og rare - og venligt hilsende, og omgivelserne helt perfekte.

Alt i alt var det en dejlig tur med gode oplevelser for både børn og voksne. En god alternativ ferie.

Turen var på 14 dage og den har kostet for hele familien med tog til München og alle udgifter undervejs cirka15-16.000 DK.

Der var stor ros og anerkendelse til Filipescu, Mihai og Ion - men især til Marian, som virkelig havde vist turisttalent og været dem til stor gavn og glæde.

Ib N. havde betalt de 1800 DKR plus for en dag ekstra (og plus et tillægsbeløb i den gode sags tjeneste) direkte til Mihai, som så bringer beløbet videre til kommunen som aftalt.

Det nye hus er nu oppe i taghøjde og der bliver arbejdet målbevidst og flittigt fra morgen til aften af 5-6 folk. Det forventes færdig og klart til ibrugtagning i løbet september.

Beretningen var ledsaget af en mængde gode billeder Ø turen. De supplerede på glimrende vis de beskrevne oplevelser.

Ib Nygaard mener, at husene skal "sælges" ved hjælp af mund-til-mundmetoden og evt. via internet-hjemmeside (En sådan findes, og den er ganske udmærket (www.bimm.dk) men vistnok ikke særlig kendt udadtil)

Ib Nygaard har tilbudt at bidrage med f. eks. et indlæg om sine oplevelser ved en introduktionsaften for interesserede.

Dorte og Ib Nygaard

.

  Send e-mail til birum@birum.dk hvis du vil vide mere om foreningen Børn i Rumænien.
  Send e-mail til web@birum.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted. (Web-master)
Copyright © 2001 Børn i Rumænien. Klik her for yderlig oplysning
Senest opdateret: 26. oktober 2003