BØRN I RUMÆNIEN
Vort slogan er: ”Børn i Rumænien – giv dem en fremtid”

Navigering:
Startside
Op

Donau posten - april       1998
Donau posten - juli          1998
Donau posten - oktober 1998

Donau Posten - Nr. 1 April 1998


Formanden har ordet!

Efter en yderst vellykket generalforsamling hvor foreningen kunne fremlægge et rigtigt pænt regnskab for 1997, vil jeg gerne fremhæve foreningens fremgang. Fra den spæde start i 1995 og til i dag. I 1996 fik vi kun sendt 4 biler med humanitær hjælp til Rumænien, men i 1997 fik vi hele 18 biler der ned. Vores succes skyldes først og fremmest den store velvilje og støtte vi alle vegne møder hos private, i firmaer, i virksomheder, organisationer og ikke mindst i medierne. TAK fordi I tror på at det vi gør virkelig er noget at skrive om. Der skal også her i vores første nummer af Donau Posten lyde en stor tak til de medlemmer, der på vores lagre sørger for de indsamlede effekter bliver sorteret og renoveret. TAK til dem, der bruger deres ferie eller fridage på at få hjælpen kørt til Rumænien. Her i Marts 98 kører der med lidt held 5 store lastbiler, en ambulance og en lægebil af sted. De 3 biler skal til hospitalet i Orsava med hospitalsudstyr, 1 bil med et nødhospital skal til Târgumuras i det nordvestlige Rumænien og 1 bilfuld bliver fordelt i 2 landkommuner. Det er med stor forventning jeg imødeser udgivelsen af vores medlemsblad, de der står for det ønskes al mulig held og lykke.

JENS


Siden sidst

Siden sidst er den store transport kørt til Rumænien og I skrivende stund endnu ikke hjemkommet. Læs mere om det på næste side. I Døjringe har Alice, Minna og Harder haft travlt med en tiltrængt oprydning. Så nu skulle der være plads til den nye sending, der skal af  sted lige efter Påske.

På det sidste medlemsmøde, den 2. Marts blev det besluttet at alt hvad der kommer ind, ved salg af bil reklamer, skal gå til afdrag på Volvoen. Der arbejdes stadig på at leje et stort centrallager, til oplagring af de færdig pakkede ting.

Tanken om at få etableret et mødelokale på førstesalen l Døjringe er også genopstået. Hvem kan og vil være primus motor i et sådant forehavende? Vi er nogle der, gerne vil hjælpe, men mangler En med lidt ekspertise. Vore damer i Korsør området har planlagt at lave en lille ud stilling, om Rumænien, på det lokale bibliotek i Maj måned, dejligt med sådanne initiativer. Der skal også fra Donau Posten lyde et velkommen til vores tre nye bestyrelsesmedlemmer, Birgit gift med formand Jens og daglig blæksprutte i Døjringe, Margit, der til daglig pakker og stabler inventar, sammen med Martin, på lageret i Frølunde. Søren, telefonmand og altmuligmand i foreningen. Vores tidligere sekreter, Anders, bydes velkommen i Donau Postens redaktion, det er rart at have et omvandrende historie - leksikon til rådighed. Er der ikke et medlem, der kunne tænke sig at bidrage med noget skriftligt i de kommende numre af Donau Posten? Indholdet skulle jo ikke gerne blive i alt for ensidigt.

Jeg vil slutte med, at ønske, at Donau Posten bliver vel modtaget og med tiden kan blive det blad, som medlemmerne ønsker, det skal være.

Anne - Lise


Hvad var der med i den store transport?

Holdet bag transporten i Marts måned, fotograferet lige inden de kører. Her vil jeg fortælle lidt om, hvad de havde med i bilerne. Der var ca. 300 senge, 200 borde, 550 stole, 36 kasser lamper, 300 kasser hospitalsudstyr, lige så mange kasser sengetøj og tæpper. Så var der en fax, en kopimaskine og 17 skrivemaskiner. Der var også 15 symaskiner, 14 kasser krus, 12 kasser legetøj og ikke mindst 38 kasser sko og 700 sække og kasser med varmt tøj i alle størrelser. Nu spørger I måske, hvordan alt det kan være på 5 lastbiler, men det kan vores næstformand, Gert, sikkert give jer et kursus i. Der er ikke plads til mange aviser, når han har stået for læsningen af en sættevogn. Som nogle er orienteret om, havde foreningen også en ambulance, skænket af Falcks redningskorps og en Ford Transit givet af Tele Danmark, med til Rumænien. Begge de to biler skal være stationeret på hospitalet i Orsava. Det har sikkert været en transport, der har vakt opsigt i Orsava, og den gode hr. Lucian har nok haft sit hovedbrud med at få alle tingene inden døre. Vi her hjemme glæder os til at høre om turen.


På besøg hos Margrete.

Nej, det er ikke Danmarks dronning her skrives om, men derimod om mange humanitære foreningers " Margrete". Hvem er hun så, denne fru. Nielsen i Fjenneslev, som helt alene indsamlede og pakkede 840 store sække med tøj og sko i 1997 Hun er en smilende og gæstfri dame, der lynhurtig får sat kaffe og kage på bordet, alt imens hun fortæller om alt det, hun overkommer. Der bliver vist børnebukser frem, som har fået lapper på knæene, fint afstemt til farven, dametrusser syet af det nederste af en slidt undertrøje, optrevlet garn fra ufuldendt strik. Er det et par strikkede benvarmere bliver der lagt pinde og garn ved. "Det kan jo blive til nogle dejlige strømper" siger Margrete. "Alle små stofrester, dukker og bamser får min nabo." Der fremvises dukker i fine soveposer, syet af gamle vatterede morgenkåber. Alle har flotte kjoler + skiftetøj. "En taske, uden noget i, er der ikke noget ved." siger Margrete. Derfor pakker hun én af de omtalte dukker, et par blyanter, en kam, et kladdehæfte, måske et penalhus i de skoletasker, hun sender af sted. Dametasker indeholder sæbe, creme, lommetørklæder og ting til håret. Fodtøj bliver på lignende måde stoppet ud med strømper og stoppegarn + nål. Der er ingen spildplads i hendes pakker. "Hvornår og hvorfor begyndte du?" spørger jeg forsigtigt, det er jo kendt, at den aktive dame vist nok er en årgang 1920. Der bliver svaret med et stort smil. "jeg har jo altid omsyet og repareret hele familiens tøj. Når man ufrivilligt sammen med hele sin familie, som 6 årrig, har prøvet at forlade sit hjem og land (Polen) føler jeg det helt naturligt at hjælpe mennesker i nød. I 1983 begyndte det så småt med en 6‑7 poser til en velgørende forening." Som tidligere nævnt er en antallet af sække vokset, der er blevet sendt sække fra Margrete til Estland, Letland, Ukraine, Skt. Petersborg, Armenien og Rumænien. Fra en bunke på bordet vises billeder og postkort fra det halve Europa. Inden audiensen slutter, går vi ud i garagen for at se alle de kasser og sække, hun har modtaget fra plejehjem, dødsboer og privatpersoner, nu skal der pakkes til familierne I Periam, der bliver nok til 60 sække. Jo, det var en kongelig oplevelse.


Her kan I se et kort over området hvor " Børn i Rumænien" kører hjælp ned.

Nederst til venstre ses Dubova, som fik tøj og sko. Lidt op di højre ses Orsava, hvor hospitalet ligger. Begge de to byer er beliggende helt ud til Donau. Højere oppe i en lige linie ligger Herculane og lidt til højre herfor ses Podeni. Nederst i højre hjørne kan I se Severin. Det meste af landskabet består af skifferbjerge og har en utrolig flot natur med fyrreskove afbrudt af, små lysninger med vedvarende græs og slåenbuske. Bække og floder snor sig igennem området, for til sidst at løbe ud i Donau.


 Periam gruppen.

Når der den 14. April kører en stopfyldt lastbil med tøj og meget andet, til den lille by i Periam i det nordvestlige Rumænien. Så skyldes det i høj grad 3 af vore kvindelige medlemmer. Conni i Jylland, Birthe på Sjælland og Ruth på Lolland. Tilsammen har de indsamlet og pakket over 300 familiepakker til den lille bys indbyggere. Alle tre arbejder i deres lokalområde, mest ved mund til øre metoden, men også via avisartikler om forholdene i Rumænien. Alle tre er godt kendte for deres "hobby" ikke mindst hos de lokale supermarkeder, hvor de tigger banankasser til at pakke i.

Det er selvfølgelig heller ikke kun tøj og sko, der samles ind. Conni har fået en masse klinikudstyr og forbindinger, som skal til en lægeklinik hvor 1‑2 læger, 1 sygeplejerske og 1 medhjælper og 1 tandlæge slår for behandlingen af beboernes sygdomme. Ruth har fået en ramponeret barnevogn, som hendes flinke ældre naboer sætter i stand.

Til børnehaven er der også 15 kasser med legetøj. Pengene til transportudgifterne bliver samlet ind fra bl.a. menighedsråd, fagforeninger o.m.a. Birthe og Conni har alt deres pakkeri i deres hjem (skulle hilse og sige, at det ser ud derefter) Ruth låner et lille hjørne i en stor lade 6 ‑7 km. fra sit hjem, og slår der og pakker. Hjemme hos sig selv hygger hun sig med at gøre slidte bamser og dukker fine igen.

Nede i Periam slår den kun 28 år gamle borgmester for modtagelse og fordeling af de mange pakker. Han er Rumæniens yngste borgmester og ivrig for, at byens borgere får det så godt, som det nu er muligt i et land som Rumænien.


Fripladsen

Jeg hedder Yan, min far hedder Durin ug min farfar hed Ioan.

Han rejste tilbage fra Rumæniens oliefelter, da den store fædrelandskamp begyndte i Sovjetunionen, til vor kommune, hvor han genoptog sit tidligere arbejde som landmand. Han købte sin fætters, jord og fik ca. 3 I/2 hektar. og det kunne han leve af; men efter hånden kom der 5 børn, hvoraf de 3 var drenge. De skulle dele jorden mellem sig og min far fik, som den ældste de 2 hektar. og det er meningen at jeg skal arve den efter min far. Det er jo ikke ret meget jord. Jeg vil ikke være landmand.

For tiden går jeg på gymnasium i Timesuare og får studentereksamen i sommeren 1998. så vil jeg prøve at læse videre. Jeg vil helst blive ansat på et offentligt kontor. selv om en gammelt rumænsk talemåde siger: "Vor tids tyve er ikke i skovene, men i kontorerne".

Af hele mit hjerte vil jeg gøre alt. hvad jeg kan, for at gøre den talemåde til skamme.

Til sidst mange, mange tak for alle Jeres mange gaver til os her i Podeni kommune. Også fra mine forældre og søskende.

Med de kærligste hilsner

Yan.Donau Posten - Nr. 2 Juli 1998

Formanden har ordet!

Nu kommer det andet nummer af Donau Posten, Hurra, første nummer er blevet rost overalt. Foreningen er blevet voksen med eget blad, stor tak til bladfolkene.

Vi havde en dejlig tur i Marts, læs rejsebeskrivelse andet sted i bladet. Først blev der sendt to slovakiske lastbiler til Orsova, hvor Lucian ekspederede den ene videre til Herculanana og Dubova, bil nr. 2 var til hospitalet. Dagen efter kom vi så med 3 lastbiler, 1 lægebil og 1 ambulance, den gode doktor Lucian fik godt nok sved på panden, over at skulle skaffe plads til det hele, indtil han kunne få bud til andre hospitaler og dele med dem. Det fungerer meget fint, han får kvittering på alt, så han og vi altid ved, hvem der har hvad.

Overdragelse af lægebil og ambulance var det store øjeblik, alle i byen havde hørt at vi ankom med fuld udrykning og blå blink. Den kommende chauffør gik næsten andagtsfuld rundt om vognene og når nogen rørte ved dem, var han der straks med en klud for at pudse aftrykket væk.

Den ene af lastbilerne blev sendt til Tirgu Mures, med 200 senge, tæpper, puder og tøj. Det var til Sigøjnerne, som lever i huse af pap og plastik og helt ubeskrivelig fattige.

Lige efter hjemkomsten, fik vi fra Røde Kors 650 springmadrasser og med en masse telefonopringninger og en del "hekseri" blev de i løbet af 2 dage, sammen med senge fra Polens komiteen kørt til Rumænien. Stor tak til Knud Glud fra Polens komiteen og  til Hans Peter fra Rumæniensprojektet, for omlæsning af 2 lastbiler en søndag morgen i Esbjerg havn. Tak til DFDS for lån af biler og til Roland Munk for god transport, til udenrigsministeriet for hurtig økonomisk hjælp. Rigtig stor tak til jer alle, nu fik Severin hospital på en gang skiftet alle deres madrasser.

Periam turen ved påsketid, læs om den, andet sted i bladet.

Vores Volvo er ved at være køreklar, stor tak til dem der knoklede med vinkelsliber, malepistol o.s.v. I uge 26 kører vi ned med den ambulance, Anni i Varde har skaffet + hospitalsudstyr. Hvis vi kan få skaffet pengene, skulle der i uge 29 gerne køre 3 biler af sted med alt det hospitalsudstyr vi har i Ugerløse.

Finn og Carlo kører tombolavogne på Sjælland og i Jylland, der kommer en pæn sum ind hver måned, flot klaret. Tombolaen på UG markedet er blevet til kræmmerbod og giver et lille overskud hver weekend. Vi ses til næste møde! JENS.


Ønsket der blev opfyldt.

 Fra Else Henriksen i Tørring har Donau Posten modtaget flg. brev: 

I 1997 var jeg på tur i Rumænien, jeg så det store behov for hjælp og fik lyst til at prøve, om jeg kunne arrangere en tur derned med tøj og sko.

Venner og bekendte måtte lægge øre til mine beretninger om Rumænien og nogle opfordrede mig til at søge støtte hos den lokale Lions Club. De var positive og bevilligede et trecifret beløb. Nu gjaldt det om at finde en bil, jeg spurgte en god bekendt om jeg kunne låne hans varevogn, det kunne jeg godt og hvis den ikke var god nok, ville han da godt købe en ny og låne til mig. Den Toyota Previa, han havde, viste sig at være alle tiders bil og ganske udmærket til formålet. Næste skridt var at finde en person, der ville tage med. Min mands hobby-ven, Erik, sagde, at hvis turen blev til noget, skulle han nok køre, det var bare dejligt, for han var ung og en rutineret langturschauffør.

I Januar 1998 startede indsamlingen med indslag i TV Trekanten og omtale i 3 lokale aviser. Det gav pote, der kom tøj, sko, legetøj, papir og mange andre gode ting. Et ægtepar ringede til mig og spurgte om jeg gav formiddagskaffen, de skulle nok betale for den. Inden de satte sig til bords, lagde de 2000 kr. til benzin og når jeg var ude, fik jeg jævnligt trykket 100 kr. i hånden. En mand, der tit så mig når jeg luftede hund, kom med 5 såkaldte "Hunde" (500 kr.) Nu blev der pakket og vejet til den store guldmedalje, og med hjælp fra" Børn i Rumænien" fik vi også alle papirerne gjort klar.

Fredag den 17 April kl. 6 morgen startede Erik og jeg fra Vejle, målet var Periam og hertil ankom vi søndag. Hos min kontaktperson, Theodora var der stor modtagelse med kys, omfavnelser, kaffe og kage, Conni og Jens var der også. Det havde regnet voldsomt, inden vi kom, så bilen sad fast i mudder på en af gaderne, men der blev skaffet en traktor, som kunne trække os op.

Nu skulle der deles ud, først var vi, på børnehjemmet, med ting og sager, her så alt pænt ud, de er blevet hjulpet i flere år og det kunne ses.

 Da jeg selv ønskede at køre ud til de fattige familier, havde jeg fået en liste med navne og antallet af børn i de forskellige hjem. Det blev en barsk og sørgelig runde. Mange steder boede en hel familie, i et enkelt rum, uden elektricitet og kun med et komfur som opvarmning, vand måtte hentes uden for og et sted så vi en rotte på køkkenbordet. Børnene havde ikke ret meget tøj på og slet ikke strømper og sko. Nogle huse kørte vi forbi, kunne ikke forestille os, at der boede mennesker sådanne steder. Men hvor blev de glade, når de fik en kasse med tøj og legetøj til børnene, de strålede af glæde, omfavnede os og ville give noget til gengæld. Vi fik 1 æg eller en kage og alle fulgte os ud til bilen og vinkede så længe, de kunne se os. Da alt var delt ud, blev der købt mad for de penge, jeg havde samlet ind! røget flæsk, ris, spaghetti og olie, så tog vi turen en gang til og hvor var de taknemmelige.

Ja, jeg må indrømme at jeg, gamle kone, der har oplevet både trediverne og fyrrene, med mangel på meget, var dybt rystet og tit måtte knibe en tåre over at se folk blive så glade, for vores aflagte tøj og sko. Det var en oplevelse for livet og et meget stort ønske, jeg ved mange gode danskeres hjælp her fik opfyldt.

Nu efter hjemkomsten er folk stadig meget interesserede og vil gerne høre om min tur og se de billeder jeg tog dernede. Mange spørger, om jeg stadig samler ind til Rumænien, ja naturligvis er jeg for længst gået i gang igen. Der er så hårdt brug for hjælp dernede, bare helbred og energi holder, ønsker jeg kun at kunne køre derned igen, bare med en endnu større bil, så endnu flere familier kan blive glade. 

Hilsen Else.Påsketuren til Periam.

I det første nummer af Donau Posten stod en artikel om Periam pigerne og de mange ting de havde samlet.Her følger en beskrivelse af hvordan turen gik. På en lejet slovakisk bil blev alle kasser og sække, samt cykler og kørestole stuvet ind.

Påskedag kørte lastbilen mod Rumænien, om tirsdagen tog Conni og Jens af sted og fredag var alle i Periam. Men AK og VE, i Rumænien var det stadig Påske og der kunne ikke fortoldes før tirsdag. Det var jo ærgerligt, tiden blev brugt til at gå på besøg.

De hjem og mennesker de besøgte, gjorde et meget stort indtryk. Halvdelen af byens befolkning får ikke mad nok, og ældre uden nogen familie må leve i usle rønner, med utøj af enhver slags. De ældre der er mest raske, må passe de sengeliggende. De oplevede børn, som burde have fået specialundervisning, men aldrig var kommet i skole, de sociale myndigheder "glemmer" dem. Oplevede syge, ja så galt en dame med et nyligt amputeret ben, uden nogen form for smertebehandling. Al slags medicin koster penge i Rumænien, morfin  f.eks. 30 d. kr. pr. ampul, meget dyrt hvis ens månedlige pension er mindre end 200 danske kroner.

Endelig oprandt tirsdag, tolderne gav lasten fri og alt blev båret ind i en tom bygning. Nu kunne uddelingen begynde, den foregik ved navneopråb, og fra et vindue blev sæk eller kasse rakt ud. Da alle på listerne havde fået, stod der endnu mange mennesker, de havde svært ved at forstå, at der ikke var mere tøj og at de ikke skulle have noget. De i Periam som laver listerne, har det heller ikke nemt. Det blev aften, inden tumulterne stilnede af. De sidste 15 kasser, til de handicappede som ikke selv kunne hente dem, blev sat op på vores kontaktpersons lukkede loft.

Alle sov trygt, men næste morgen var alle kasserne tømt. Fra naboens hustag havde man pillet så mange mursten ud af husets gavl, at en lille person havde kunnet kommet ind og tømme samtlige kasser. Ja, en kedelig, men dog forståelig oplevelse, da det er alles kamp mod alle, når folk lider nød. Disse oplevelser har fået Periam folkene til at beslutte, at for fremtiden, skal præsterne, stå for uddelingen. De har mere kendskab og erfaring med fattige mennesker end os danskere.


Ud med ambulance -- Hjem med toget!

Rejsebeskrivelse fra Marts 98, frit efter Rune og Torbens beretning.

 Da vi den 8 Marts om formiddagen, kørte fra Døjringe med kurs mod Gedser, var vi spændte og forventningsfulde. Hvad ventede der to halvgamle gutter fra København, af oplevelser og indtryk i et land som Rumænien. Nå, foreløbig var der 2200 km. forude, igennem det halve Europa. De rastepladser ligner hverandre så det gør ondt, det gjorde lykke på en af dem, da vi serverer pandekager til morgenmad. Konvojen duver støt og roligt syd på og 5-6 km. før vi når Orsova, holder vi ind og får vasket alt støvet af transitten og ambulancen. Da bygrænsen er passeret, bliver blink og horn sat til, et Dannebrog holdes ud af vinduet Der er vist ikke mange, som gik glip af, at der var besøg fra Danmark.

Da de to biler var blevet tilbørligt beundret, på alle leder og kanter, blev alle indlogeret forskellige steder i byen og vi to fik et rum på børneafdelingen, mon rumænerne synes vi lignede forvoksede babyer eller hvad? Nå pyt, der var da to senge, det var det vigtigste, (men det var ikke nogle af dem fra Danmark) Alle på hospitalet var utroligt venlige og gjorde alt, for at vi skulle befinde os godt. Vi fik set en del af byen, var på markedet og fik købt en stor taske, som omgående fik navnet store Bertha. Lucien, hospitalsdirektøren viste beredvilligt hele sit hospital frem, det var tydeligt at han var stolt af alle de ting Børn i Rumænien havde skaffet det. Om søndagen var alle inviteret ud til hr. og fru Luciens sommerhus, som lå i Dubova. Landskabet var meget betagende, til den ene side bjergene og til den anden side Donau, der bestemt ikke er nogen lille flod. Vi fik også mulighed for at komme ud og sejle på den.

Efter at have vinket farvel til lastbilerne, der atter skulle nordpå begyndte vi at studere togplaner. Vi ville gerne have været til Pagh, men det var ikke så lige til. I stedet valgte vi at tage til Krakow i Polen, først med tog til Timesorara og derfra med nattoget til Krakow. Bortset fra nogle meget emsige toldbetjente, der skulle se kufferter, pas og store Bertha, mindst 5 gange, var det en ret hyggelig tur.

Endelig kl. 7. 45 ankom vi til Krakow, godt møre og hvor finder vi et værelse? Da springer en mand hen foran os, som skudt ud af en kanon, "do you need private accommadation" (leder i efter et værelse ?) Hvor langt fra centrum er det, spørger vi, "just 5 minutes from marketplace" ( kun 5 min. fra markedspladsen) Vi bliver enige om at sige ja, tager en taxi, med kuffertere, store Bertha og Teodor Pan Sangori, som vores vært hedder. I udkanten af byen standser taxien ud for en gammel betonvilla, Teodor springer rundt og åbner døre, i medens han snakker uafbrudt. Værelset har en muggen lugt og mindst 30 år gammel limfarve på væggene. Sengetøjet er ret nusset, da det bliver påpeget, kommer Teodor dog springende med lidt renere lagner. Efter et kik på uret siger han "jeg må forlade jer nu , jeg skal nå Wien expressen kl. 10, vil i betale nu, for en sikkerheds skyld" og væk er han, og vores 20 DM. Da Teodor var gået og vi havde fået spist lidt mad, var det tid at se sig omkring, da var det, jeg fandt den polske bibel på det defekte TV. På de forreste sider var der skrevet mange artige ting; om Teodores hotel. bid. a. " Hej fra en irlænder, jeg blev også fanget. Jeg ved ikke hvordan han bærer sig ad." En anden skrev:" Sengen er fyldt med lus. Rejs hurtigt!" Vi lod os nu ikke skræmme, men nød den gamle smukke by i et par dage. En tidlig morgen drager vi med ekspressen nord på og efter adskillige spil skak og dåseøl, ankommer vi til Swinojsccie. Nu mangler vi blot at krydse Østersøen, inden vi igen kan sætte fødderne på dansk jord. En stor oplevelse rigere og med en større forståelse for Børn i Rumæniens arbejde.

Donau posten - april       1998
Donau posten - juli          1998
Donau posten - oktober 1998


Donau Posten - Nr. 3 oktober 1998

Formanden har ordet:

Døjringe. Den 12 September.

3 måneder er gået, hvor bliver tiden dog af ? Tænke tilbage, det er svært. Transporten i Juli med ambu­lance og udstyr til Orsova, nu har hospitalet to ens ambu­lancer, plus en lægebil, den første ser ud, som den lige er kommet fra samlebåndet. Marianne, Luciens kone fik til laboratoriet en centrifuge til 174 glas, skænket af Holm og Halby, jeg fik kysset ...UHM . Jernbanevogne til Tirgu Mures med tøj, madrasser o. s. v. ruller af sted på skinner, 6 stk. er nu sendt af sted, den sidste med 1800 kg. mad indsamlet hos Bilka i Slagelse. Tak til Bilka! Kirsten Møller, fra TV øst lavede et indslag oppe i vores Volvo om vores forening, vi var på i 8 ‑ 10 minutter, det var en god appel. TAK til TV Øst!

Der har været omkring 400 opringninger indtil nu, hele Danmark vil hjælpe. Mad - kon­toen har passeret de 7000 kr. Utrolig flot DANMARK.

 

Røde Kors hjælper også til med at skaffe udstyr og mad, mange firmaer som ønsker at være anonyme ringer og hjælper til, også TAK til dem!

 

Udenfor holder en stor flot Sæt­tevogn D.F.D.S. står der på siden, kvit og frit stillet til vores rådighed til en Rumænien trans­port. 17.000 dåser konserves er lige ringet ind, telefonerne gløder, det drømte vi ikke om for 3 år siden, at skulle opnå en sådan succes! Hvor ville jeg gerne kunne vise jer alle sammen, "De glade øjne og smil " vi får ved afleveringen.

 

Tak til jer alle sammen

JENS.

 

Tjernobyl Børnene

I Maj fik Børn i Rumænien en fore­spørgelse fra Petri ‑Hjælpen, om vi kunne støtte dem i forberedelserne til at give 30 børn fra Tjernobyl – området et 4 ugers ophold i Danmark. Det ville

vi gerne og det lykkedes os, at skaffe fodtøj sportstasker og nogle rulleskøjter samt gangstativ og en kørestol til en dreng der ikke kunne gå.

 

Her er et uddrag af Petri Hjælpens rappo­rt om børnenes Danmarksophold.

Atomreaktor ‑ ulykken på Tjernobyl-værket i 1986, betyder i dag og i mange år fremover, at befolkningen i Ukraine og Hviderusland har en dårlig helbredstilstand, med leukæmi, cancer og nedsat immunforsvar. Ved at give syge børn et rekreations­ophold i Danmark, kan man styrke deres immunforsvar, så de bedre kan modstå virusinfektioner o. lign.

Den 28 Juni ankom de 30 Ukrainske børn til Lynghøjskolen i Svogerslev. De blev indkvarte­ret i 4 sovesale efter køn og alder. Nogle af børnene kom fra meget fattige familier, med mange børn og var ikke vant til at få mad hver dag. Det gav nogle problemer, børnene spiste lige til de fik mavepine og en af de mindre piger fik forstoppelse. Problemet blev klaret og børnene blev klar over at der var mad nok. Børnene hørte lidt om Danmark på udflugter til stranden, Køben­havn, Bon Bon land, Sommer­land Sjælland, Roskilde Domkirke og ture i lokalområdet. De 4 uger gik alt for hurtigt, børnene var meget glade for opholdet og rejste styrkede og tungere, (en havde taget hele 6 kilo på.) hjem til deres familier. Dejligt at kunne give nogle syge børn en sådan oplevelse.


Øystein skriver om at leve i Rumænien

Rumænien er et land med 23 mill. ind­byggere. Landet har været kommunistisk styret i over 30 år og det bærer det fremdeles præg af. Da Ceausescu blev skudt og det kommunistiske greb måtte slippe taget, begyndte landet at foran­dre sig. Specielt i Bukarest og andre store byer, finder man i dag moderne forretninger og hoteller. Gamle smukke bygninger restaureres, veje bliver gjort bedre og mange europæiske biler ruller i gaderne. nogle folk har faet bedre råd og prøver at efterligne vestens made at leve på. Men ude på landet i landsbyerne er livet næsten som før. Det er okser og heste der trækker vogne og plove, græsset bliver stadig slået med le. De fleste ældre har en meget lille pension, at leve af, den daglige kost består kun af brød og majs. Blandt disse 23 mill. mennesker findes der 4 mill. sigøjnere, Officielt regnes der med 1 mdl., men dette tal stemmer ikke. Omkring 80% af disse lever på et eksistensminimum. De fattigste lever under helt uværdige og umenneskelige forhold. Det eneste arbejde de er i stand til at få, er lidt sæsonarbejde i mark­erne om sommeren, ellers må de tigge sig til livets ophold. Intet er nemt når mændene i familierne går arbejdsløse de fleste af årets måneder. Ingen vil have disse mennesker til at ar­bejde for sig i fabrikker eller lignende

Husene de bor i er ringere end mange stalde, tagene er ofte utætte og det regner ind. Som regel består huset kun af et rum og i det lever familier med op til 8 ‑ 10 børn. Deres klæder er som regel laser og mange går uden sko, selv i sne og kulde. Vintrene i Rumænien er lige så kolde som i Skandinavien. Maden de spiser er majs og atter majs, ofte kun et måltid pr. døgn. For nylig var jeg på besøg i en lille landsby ved navn Band, her traf jeg en mand, der havde solgt en andel af sin ejendom for 5 kg. kød. (I Rumænien findes kun ejerboliger)

I dag er der registreret 862.000 an­søgninger om tiltagelevering af jord til folk der blev frataget den under ko­mmunismen, i alt krav på 1.865.000 ha Jo det er kompliceret og langsom­meligt at skifte styreform. Først her i sommer er den ortodokse kirke blevet inddraget i et internationalt samarbejde for fred. I vores arbejde i Rumænien samarbejder vi med ledende sigøjner præster og kirker. Vi har for et år siden grundlagt en organisation som hedder ”Asociatio crestina apostolica a romilor betseda din Romanla." Franz Johansen og Øystein Husvik, som arbejder for "Europa i Fokus," blev bedt om at være med i denne organisation for at være brobyggere mellem Rumænien og udlandet. Målet med denne organisation er at samle alle sigøjnerkirker i et fællesskab. Nu har vi kontakter over hele Rumænien og den nødhjælp som kommer, bliver fordelt til dem der trænger mest. Vi missionærer møder en voldsom nød, ikke bare materielt, men også ån­deligt. Disse mennesker har et vældigt behov for kærlighed og om­sorg. Vi deler brød ud med den ene hånd og Guds ord med den anden. Mange af de børn der vokser op i landsbyerne, flygter hjemmefra og tager toget til Bukarest som blinde passagerer. Der begynder de at tigge for at overleve, ofte må de bo på gaden eller i kloakkerne under byen. For 3 år siden startede "Europa i Fokus," ved Frantz Johansen et cen­ter for gadebørn, dette center kan modtage 55 børn. Der er nu blevet bygget en skole ved siden af centeret, for uden nogen uddannelse, vil disse børn være chanceløse i fremtiden. På centeret arbejder der 40 rumænere, med at tage vare på børnene. Vi har også en "restaurantbus," som hver dag kører ind til centrum af Bukarest og deler mad ud til gadebørnene. Vi prøver så langt det er muligt at fa kontakt til børnenes foræl­dre og dette lykkedes i enkelte tilfælde. Men der hvor forældrene ikke har nogen økonomisk mulighed for at forsørge barnet, prøver vi at hjælpe til og en del mennesker i Norge har et månedligt ansvar for et barn i Bukarest. Den 21 Juni blev området omkring Tirgu Mures, hvor rigtig mange sigøjnere bor, ramt af store oversvøm­melser, ikke mindre end 86.000 ha. stod under vand, med de afgrøder som folk skulle leve af til vinter.

I August skriver Østein : Vand­standen er nu normal efter en periode med 30 til 40 C varme. Jorderne tørrer godt nok, men overfladen bliver så hård og skorpet, at regnvandet bliver liggende ovenpå. Høsten tegner katastrofalt i hele Transsylvanien og befolkningen kommer

højst tænkelig til at mangle fødevarer hele vinteren. Vores organisation har hovedansvaret, for modtagelse og distribution af al den hjælp som kommer fra jer i Dan­mark. Nødhjælpen bliver sendt ud til forskel­lige landsbyer i samråd med de ru­mænske myndigheder. Hjælpen bliver kanaliseret i gennem landsbyernes borgmestre, de kvitterer for modtagelsen og tager sig af uddelingen. Vi kontrollerer uddelingen og deltager også i den enkelte steder. Vi prøver at fotografere og optage video af uddelingen. På nu­værende tidspunkt har 21 landsbyer fået hjælp. Den 10 September skriver Øystein: Hej nu er banevognen kommet frem og alt på plads. Der var ingen problemer med madvarerne, toldvæsenet overlod vognen til os og vi har læsset det hele af og nu star det på vores lager.

Det var en fantastisk sending, Tak skal I have og Gud velsigne jer for alle de gode ting I efterhånden har sendt ned til os. En af de nærmeste dage vil vi uddele, hvad der er kommet, jeg skal hilse fra alle de taknemmelige modtagere her i Tirgu Mures.

 

At komme eller ikke komme fra Niels Brock.

At være aktivt medlem af Børn i Rumænien, kan give mange oplevelser, her er en af dem:

Efter TV Øst udsendelsen, væltede det ind med effekter alle steder fra, så det kneb med at få hentet det hele, og da et Københavner‑ medlem hørte, at vi nok måtte sige nej til 100 kantineborde på Niels Brock, tilbød han straks at påtage sig denne opgave. En tidlig fredag morgen stillede vedkommende på handelsgymnasiet, bevæbnet med el­ skruemaskine, sandwich og kildevand. De omtalte borde stod på 5.sal og alle bordplader skulle afmonteres for at få dem ned med elevatoren. Der kæmpes bravt med skruemaski­nen, som trods reserve batteri ikke kunne køre uafbrudt. I en pause tages elevatoren ned til stueetagen, for at se efter den bestilte lastbil. Til stor over­raskelse sås der ikke et menneske nogen steder og nede ved hoveddøren til Nyrupsgade var tyverigitteret rullet ned. Han var blevet glemt og låst inde. Om morgenen var han godt nok blevet udstyret med et magnetkort til parkeringskælderen, altså ind i elevatoren igen og ned. Men, Ak nej, her var også låst med et alu­miniumsgitter. Lastbilchaufførerne morede sig kosteligt da de måtte give ham noget at drikke igennem tremmerne. Kontaktpersonen ringes op, han er til middag på Christianshavn og kan ikke komme, Dansikring kontaktes og en vagt­mand kommer og åbner gitteret. Noget forsinket gik man i gang med at få de 100 borde ned fra 5. sal. Ved midnat dukkede rengø­ringsholdet op. Chefen får et føl på tværs da hun ser hvad de er i færd med. Hun var ikke blevet orienteret om, at bordene skulle til Sydrumænien og gøre gavn i et folke­køkken, så de to sidste dage havde de flyttet dem frem og tilbage for at få gulvet bonet. Endelig kl. halv to om natten kan Niels Brock forlades. Det der i ung­domsårene var en uopnåelig ting, " At komme på Niels Brock" havde vedkommende prøvet nu. 

Om en tur til Rumænien

I uge 29 - 30 kørte vores næstformand og tre andre medlemmer, 2 sættevogne med udstyr til hospitalet i Orsova. Her er en lille beretning om hvad de oplevede på turen. Ligesom det gjorde i Danmark, øsregnede det hele vejen til Rumænien, men i Or­sova var der hedebølge med temperaturer på mellem 30 og 40 c. Vel ankommet blev tin­gene til hospitalet læsset af og alt som kunne undværes til Tirgu Mures, blev tilbage på vognene. Med Luciens hjælp, får de mulighed for at låne et hus i Dubova i 3 dage. Oven i købet, et med indlagt vand og toilet. De gik ture og nød den flotte udsigt over Donau, deres med­bragte børn legede med landsbyens børn.

Man blev enige om at køre hjem af nogle andre veje for at se noget nyt. Den gamle transitvej til Severin blev valgt. Den løbe langs med Olt floden og hvor bjergvejen ikke har været bred nok, er der lavet hylder ud over floden til at køre på. Det var en oplevelse og en køn tur, med en afvekslende natur.

Da de når op til Tirgu Mures, var vejene flere steder underminerede på grund af oversvømmelserne. Der blev læsset af hos "ASOCIATTIA CRESTINA APOSTOLICA A ROMILOR BETESDA DIN RO­MANIR" som modtage organisationen hedder dernede. Turen går nu videre igennem et af de største turistområder i Rumænien. Besøgte in­teressant gammel bjørnegrotte ved Bemus. Området her bød på bjergkørsel i mange timer og på et tidspunkt var de meget højt oppe, ca. 2900 m. For derefter uafbrudt at måtte køre nedad en 29 km. lang vej med en 11% stigning. Ingen spøg med en 18 m. sættevogn, men sjovt når det er overstået. Den 24 ‑ 7. var alle så hjemme i det "strålende" danske sommervejr igen.

Donau posten - april       1998
Donau posten - juli          1998
Donau posten - oktober 1998


 

  Send e-mail til birum@birum.dk hvis du vil vide mere om foreningen Børn i Rumænien.
  Send e-mail til web@birum.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted. (Web-master)
Copyright © 2001 Børn i Rumænien. Klik her for yderlig oplysning
Senest opdateret: 15. december 2001